Responsible Disclosure

For English click here

Bij Verzekeruzelf.nl vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

  Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar security-alert@verzekeruzelf.nl,
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

  Wat wij beloven:

  • Wij bevestigen de ontvangst van het rapport en plannen een evaluatie in. Afhankelijk van de complexiteit en ernst van het probleem, kan dit enige tijd duren. Wij brengen u op de hoogte over de uitkomst van de evaluatie en onze beslissing om het probleem aan te pakken,
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Zodra het probleem opgelost is, zullen wij u hierover informeren. We kunnen ook vooraf contact met u opnemen, om u te vragen de oplossing te valideren, en
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

  Vanaf 8 mei 2018 bieden we geen financiële vergoeding meer voor gerapporteerde problemen.

  Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

  Responsible Disclosure

  At Verzekeruzelf.nl, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there may still be vulnerabilities present. If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

  We request you the following:

  • E-mail your findings to security-alert@verzekeruzelf.nl
  • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or by deleting or modifying other people's data
  • Do not reveal the problem to others until it has been resolved and remove any confidential information you retrieved once this is done Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or hacking tools, such as vulnerability scanners
  • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation

  What we promise:

  • We will confirm the receival of your report and schedule it for evaluation. This may take some time, depending on the complexity and severity of the problem. You will be informed about the outcome of the evaluation and our decision on addressing the problem
  • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report
  • We will handle your report with strict confidentiality, and will not pass on your personal details to third parties without your permission
  • We will inform you when the problem has been resolved. We may contact you beforehand in order to ask you to validate the solution
  • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise)

  As of 8 May 2018, we no longer offer a financial reward for problems reported to us.

  We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

  This policy is based on the sample text of Floor Terra on http://responsibledisclosure.nl/en/

   

  Responsible Disclosure Wall of Fame

  We like to thank the following people who have responsibly disclosed to us a vulnerability on one of our websites. Together we make the Internet a safer place.

  2017

  • CSRF vulnerability, user enumeration and disclosure of technical information, reported by G. Manideep (@mani0x00).
  • Cross-site scripting vulnerability, reported by Sajibe Kanti.

  2018

  • Subdomain with unwanted takeover risk, reported by Mahmoud Osama Ahmed (@Mahmoud0x00).
  • Config.json file is Publicly accessible, reported by Mahmoud Osama Ahmed (@Mahmoud0x00). 
  • Full path disclosure, reported by Kasper Karlsson (Omegapoint). 
  • CORS misconfiguration, reported by Sanyam Chawla.
  • Security misconfiguration, reported by Vyshnav Nk.
  • Host header injection vulnerability, reported by Umesh P Jore.
  • Disclosure of technical information, reported by Shivam Kamboj.
  • Full path disclosure, reported by Rounak Dhadiwal.
  • Sensitive information disclosure, reported by Muhammad Amir Naseem.