Vergelijk Zelf.nl met Verzekeruzelf.nl

Om een goede keuze te maken is het slim om verschillende aanbieders te vergelijken. Hieronder maken we voor u een vergelijking tussen Zelf.nl en Verzekeruzelf.nl. Natuurlijk vergelijken we de premies met Zelf.nl, maar we vergelijken ook de belangrijkste verschillen in bedrijfsvoering. Zo kunt u een weloverwogen besluit nemen!

De missie van Zelf.nl vs. Verzekeruzelf.nl

Zelf.nl is een initiatief van Proteq wat weer onderdeel is van Reaal. Zelf.nl doet er naar eigen zeggen alles voor om de premie laag te houden voor de klant door geen dure reclames te gebruiken of hoge gebouwen neer te zetten. Daarnaast is het mogelijk om zelf je verzekering af te sluiten. 

Verzekeruzelf.nl heeft een duidelijke missie: mensen zelfverzekerd maken. Dat doen we door de klant centraal te stellen en het verzekeren zo makkelijk mogelijk te maken. U kent ons niet van TV of radio. Of van billboards in grote steden of het station. Wij investeren ons geld liever in andere dingen. Zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, en alles duidelijk kunnen uitleggen aan u. Meer weten? Lees meer over ons.

Zelf.nl vs. Verzekeruzelf.nl: de verschillen

Heeft u wel eens overwogen om uw verzekeringen zelf volledig online af te sluiten, te beheren, te wijzigen en te beëindigen wanneer u dat wilt? Zonder persoonlijk advies of dure marketingacties. Bekijk in de handige tabel zelf de verschillen tussen Zelf.nl en Verzekeruzelf.nl en wat dit doet met uw premie. Betaal niet voor diensten en acties van Zelf.nl waar u zelf niets aan heeft. Ontdek zelf in de onderstaande tabel wat alle extra activiteiten voor gevolg hebben voor uw premie en bekijk een voorbeeldberekening daaronder.

Dagelijks opzegbaar
Advies
Telefonisch bereikbaar
Zelf online regelen
Promotie op TV
95% geautomatiseerd**
Auto Premie*
Opstal Premie*
Inboedel Premie*
Reis Premie*
AVP Premie*
Totaal premie*
Logo Verzekeruzelf
check
close
close
check
close
check
€ 40,87
€ 11,98
€ 7,34
€ 3,84
€ 2,63
€ 66,66
Zelf vergelijken met Verzekeruzelf.nl
close
check
check
close
close
close
€ 49,73
€ 18,25
€ 14,91
€ 3,84
€ 3,96
€ 90,69

* De premies zijn berekend in de periode maart 2018. Bij de berekeningen zijn bepaalde profielen gebruikt. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

** 95% geautomatiseerd; Verzekeruzelf heeft meer dan 95% van het verzekeringsproces geautomatiseerd. Dit betekent dat we minder mensen nodig hebben en daardoor minder kosten hebben aan salarissen. Het resultaat voor u? Een lagere premie!

Verzekeruzelf is een online intermediair. Meer over ons en onze rol leest u hier.

Daarom kiezen voor Verzekeruzelf.nl!

U ziet het: de extra dienstverlening van Zelf.nl is leuk maar dit wordt hoe dan ook altijd doorberekend in de premies en dus aan u. Aan u de vraag of u behoefte heeft aan deze begeleiding of dat u zelfverzekerd genoeg bent om het zelf te regelen. Verzekeruzelf.nl geeft geen geld uit aan adviseurs, dure reclamecampagnes, dure callcentra en heeft haar werkzaamheden bijna volledig geautomatiseerd. Hierdoor kan Verzekeruzelf.nl zich bezig houden met zaken die echt belangrijk zijn voor u, zoals een perfecte schadeafhandeling, snelle mail beantwoording en natuurlijk een van de scherpste premies in de markt.