Wat is een polis?

Een polis is een bewijs van de overeenkomst tussen een verzekeraar en de verzekeringnemer. Sluit u een verzekering af en accepteert de verzekeraar uw aanvraag? Dan maakt de verzekeraar uw polis op en ontvangt u een polisblad. Hiermee kunt u laten zien dat u verzekerd bent. De woorden ‘polis’ en ‘polisblad’ worden vaak door elkaar gebruikt. Een polis is het verzekeringscontract en op een polisblad staat alle informatie over het verzekeringscontract. Maar welke informatie staat hier nu eigenlijk op?

Welke gegevens vind ik op een polisblad?

Op een polisblad vindt u onder andere de volgende gegevens:

  • De gegevens van de verzekeringnemer.
  • De gegevens van de verzekeraar.
  • Hoe u verzekerd bent: welke dekking u heeft.
  • De periode waarvoor de verzekering geldt.
  • De hoogte van uw premie.
  • Het eigen risico van uw verzekering.