Beloningsbeleid

Bij Verzekeruzelf staat het belang van de klant voorop. Daarom bemiddelen wij onafhankelijk en objectief. Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het belangrijk dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Het beloningsmodel dat wij gebruiken is beloning op basis van provisie door de aanbieder van de verzekeringen (verzekeraar). Dit betekent dat wij van de verzekeraars en financiële instellingen waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding ontvangen. Deze kostenvergoeding is onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.