Doelgroepomschrijving

Auto

De autoverzekering van Verzekeruzelf is uitsluitend geschikt voor particulieren die een auto met Nederlands kenteken hebben. De particulier verzekert zich voor het financiële risico van schade aan die auto en schade die met die auto aan anderen toegebracht wordt waarvoor de particulier aansprakelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd van de personenauto bepaalt voor welke dekking (Casco) de particulier in aanmerking komt.

Inboedel

De inboedelverzekering van Verzekeruzelf is geschikt voor particulieren woonachtig in Nederland die hun inboedel in eigen woning óf huurwoning willen verzekeren voor het financiële risico van schade.

Opstal

De opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) van Verzekeruzelf is geschikt voor particulieren die een woonhuis in Nederland bezitten. De particulier verzekert zich voor het financiële risico van schade aan dat woonhuis.

WoonZeker Pakket

Het WoonZeker Pakket van Verzekeruzelf is geschikt voor particulieren woonachtig in Nederland die verschillende risico’s in één pakket willen verzekeren. Denk hierbij aan inboedel, opstal (woonhuis in Nederland), aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering van Verzekeruzelf is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) woonachtig in Nederland. Het huishouden verzekert zich voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict. Dit gaat over conflicten over het gebruik van een woning, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke eigendommen of een overeenkomst. De conflicten zijn beperkt omschreven in de verzekeringskaart en polisvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering van Verzekeruzelf, ook wel AVP, is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) woonachtig in Nederland. Het huishouden beschermt het vermogen voor schadeclaims van derden. Kinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of Canada zijn uitgesloten voor deze verzekering.

Motor

De motorverzekering van Verzekeruzelf is geschikt voor particulieren die een motor met Nederlands kenteken hebben. De particulier verzekert zich voor het financiële risico van schade aan die motor en schade die met die motor aan anderen toegebracht wordt waarvoor de particulier aansprakelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. Motorrijders die hun motor gebruiken voor wedstrijden zijn uitgesloten voor deze verzekering.

Reis

De reisverzekering van Verzekeruzelf is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) woonachtig in Nederland. Het huishouden verzekert zich voor het financiële risico van schade tijdens een reis en voor extra kosten voor of tijdens een reis. De verzekering is niet bedoeld voor reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen. Ook reizigers die bepaalde gevaarlijke sporten uitoefenen tijdens hun reis zijn uitgesloten voor deze verzekering.