Fraudebeleid van Verzekeruzelf.nl

Vertrouwen is belangrijk

Bij Verzekeruzelf.nl vinden wij vertrouwen één van de belangrijkste punten in de relatie met onze klanten. Doordat wij u vertrouwen, kunnen wij schademeldingen snel, gemakkelijk en zonder gedoe afhandelen. Uit onderzoek weten we dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen. Veel mensen weten niet wat er gebeurt als er iemand fraudeert. Daarom vertellen wij u hier graag meer over.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust benadelen van Verzekeruzelf.nl om er zelf financieel beter van te worden, of om een ander er financieel beter van te laten worden'. Een aantal voorbeelden die u misschien wel herkent:

 • Een ander verhaal vertellen dan de waarheid. Bijvoorbeeld afspraken tussen familieleden waarbij een familielid een aansprakelijkheidsschade opgeeft, terwijl een ander familielid de schade heeft veroorzaakt.
 • Meer opgeven dan gestolen is. Bij een woninginbraak opgeven dat er een tv, camera, tablet én mobiele telefoon gestolen is, in plaats alleen de tv.
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade. Het verlies van een dure merkzonnebril claimen op uw reis­verzekering in plaats van een goedkope merkloze bril.
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal.
 • Een nota vervalsen.
 • Een inbraak in scène zetten.

Welke maatregelen treffen wij?

Zoals gezegd gaan wij uit van vertrouwen. Toch hebben we soms het idee dat een melding niet helemaal in orde is. Als we denken dat er iets niet klopt, dan stellen we altijd een onderzoek in. Is er fraude in het spel? Dan kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Een verzekering opzeggen.
 • Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen.
 • Aangifte doen bij de politie (dit doen we altijd!).

Daarom doen wij aan fraudebestrijding

Uit ons klantenonderzoek blijkt dat 93% van onze klanten vindt dat zij niet de dupe mogen worden van fraude. Via uw premie betaalt u - als betrouwbare klant - mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen wij niet. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Terugvorderen van interne kosten door SODA

Voor interne onderzoekskosten hanteren wij een standaard schadevergoeding van € 532. SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaalt dit bedrag. Bovenop dit vaste bedrag kan SODA namens de verzekeraar ook nog overige kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen.

Houd er rekening mee dat er vanaf 15 december 2019 bij fraude in de verzekeringsaanvraag interne kosten van € 101 in rekening mogen worden gebracht.

Meer weten over SODA? Bekijk de website.

 

Ga naar de homepage »