Privacyverklaring van Verzekeruzelf.nl

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Bij het afsluiten van onze verzekeringen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Bij Verzekeruzelf.nl B.V. en Intrasurance B.V. hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom houden wij ons aan de privacy voorschriften van het Verbond van Verzekeraars. Deze Gedragscode vindt u hier.

Verzekeruzelf.nl en Intrasurance

  • Verzekeruzelf.nl B.V. bemiddelt in schade- en levensverzekeringen via het aan haar verbonden verzekeringsbedrijf Intrasurance B.V.
  • Intrasurance B.V. is het gevolmachtigde verzekeringsbedrijf. Zij beheert en administreert schade- inkomens- en levensverzekeringen voor meerdere tussenpersonen in Nederland.

Wij zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Hier kunt u precies vinden hoe wij onze persoonsgegevens verwerken en met welke partijen wij gegevens kunnen uitwisselen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en beheren van onze verzekeringen. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:

  • Marketingactiviteiten om een relatie met u te onderhouden.
  • Het verbeteren van onze diensten en verzekeringen.
  • Het voorkomen en bestrijden van fraude.
  • Informatie-uitwisseling met andere partijen die wij voor onze verzekeringsadministratie nodig hebben, zoals verzekeraars en assurantietussenpersonen. Wij informeren hen bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand ontstaat.
  • Statistische analyses.
  • Het kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij informatie opvragen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Bij elke verwerking van persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat alleen die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid bij verzekeringen kunnen wij uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS. Deelnemers van Stichting CIS kunnen onderling gegevens uitwisselen met als doel om risico’s te beperken en fraude tegen te gaan. Hierbij is het privacyreglement van Stichting CIS van toepassing.

Opnemen van telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen. Dit doen wij om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De opnamen van deze telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor een aantal verzekeringen (zoals een overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering) is het voor ons noodzakelijk om medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De arts is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens. De arts zal de gegevens alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekken als zij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze andere personen moeten zich aan dezelfde geheimhoudingsplicht houden als de arts (medisch beroepsgeheim). Voor medewerkers van Verzekeruzelf.nl B.V. en Intrasurance B.V. zijn uw gegevens niet toegankelijk.

Strafrechtelijk verleden

Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen stellen wij mogelijk vragen naar een strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden, hoeft u niet te melden.

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek

Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de veiligheid en integriteit van Verzekeruzelf.nl B.V. of Intrasurance B.V. worden mogelijk opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie kunnen beschikbaar worden gesteld aan alle met ons samenwerkende maatschappijen.

Als er nog onduidelijkheden zijn of als wij u verdenken van fraude, kan er een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Hiervoor schakelen wij mogelijk een onderzoeksbureau in. Bij een persoonlijk onderzoek houden wij ons aan de “Gedragscode persoonlijk onderzoek” van het Verbond van Verzekeraars.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om een overzicht op te vragen met uw persoonsgegevens bij ons. Hiervoor hebben wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het overzicht met uw gegevens.

Staan er naar uw mening onjuistheden in het overzicht? Dan kunt u dit bij ons melden met het verzoek uw gegevens aan te passen. U kunt dit verzoek sturen naar: de directie van Intrasurance B.V., Postbus 5009, 5201 GA ’s-Hertogenbosch of per e-mail directie@intrasurance.nl. Wij laten binnen vier weken weten of wij uw gegevens wijzigen.

Recht op afmelden nieuwsbrief

Wilt u geen informatie ontvangen over onze verzekeringen of diensten? Dan kunt u dit doorgeven via: info@intrasurance.nl.
Als u van uw eigen adviseur geen informatie meer wilt ontvangen, dan kunt u dit rechtstreeks melden bij uw adviseur.

Cookies op Verzekeruzelf.nl

Verzekeruzelf.nl maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Cookies hebben verschillende functies. Ten eerste zorgen cookies ervoor dat u bij een bezoek aan Verzekeruzelf.nl niet telkens dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Ze maken het surfen op onze website dus makkelijker voor u. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren. Verzekeruzelf.nl verzamelt hiermee geen persoonlijke informatie over u. Namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker worden niet opgeslagen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via uw internetbrowser kunt u cookies handmatig of automatisch verwijderen. Ook kunt u uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst, of u stelt uw browser zo in dat cookies helemaal niet geplaatst kunnen worden. Het is dan echter niet meer mogelijk om alle functionaliteiten van deze website te gebruiken.

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u deze melden bij de directie van Intrasurance B.V.: Postbus 5009, 5201 GA ’s-Hertogenbosch. Of stuur een mail naar: directie@intrasurance.nl. Bent u niet tevreden over onze oplossing? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-3338999, website www.kifid.nl.

landscape

Veelgestelde vragen Verzekeruzelf.nl FAQ

Zelfverzekerd zijn is iets wat wij belangrijk vinden. Daarom zorgen wij ervoor dat u zelf het antwoord op de meest gestelde vragen kunt vinden. Staat het antwoord op uw vraag ertussen?

Ga naar de FAQ »

Video's Verzekeruzelf.nl Video's

Een verzekering wordt veel leuker en begrijpelijker als het in een video wordt uitgelegd. In ongeveer een minuut bent u weer helemaal op de hoogte van de belangrijkste dekkingen.

Bekijk de video's »

Blog Verzekeruzelf.nl Blog

Wilt u meer weten over onze kijk op zelfverzekerd leven? Volg dan ons blog! Medewerkers van Verzekeruzelf.nl bloggen hier regelmatig over wat hen allemaal bezighoudt.

Ga naar het blog »

social media Verzekeruzelf.nl Social

Stel ons een vraag via Twitter, deel uw zelfverzekerde verhaal op Facebook, bekijk handige video's op YouTube en kijk bij ons binnen op Instagram!